สินค้าคงเหลือ (Stock Update)

กระเบื้องยาง (Vinyl)

อัพเดทล่าสุด: ทุกวันหลังเวลา 16.00 น.
ประเภท รุ่น Code Series รหัสสินค้า ปริมาณคงเหลือ/กล่อง ตารางเมตร/กล่อง ตารางเมตรคงเหลือ
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2202-10 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWHD1124-2 3 4.9
14.700
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWD5142-2 0 4.9
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWD7616-2 0 4.9
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWD5147-2 0 4.9
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa KDF FS KWD FS-ATD3302-8 0 4.9
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWD7614-2 0 4.9
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2203-3-S 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2244-5 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2231-4 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2203-3 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2204-5 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2207-7 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2209-5 6 4.17
25.020
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2214-9 5 4.17
20.850
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2225-6 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-D2202-10 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2237-5-S 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2207-7-S 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD2207-4-S 0 4.17
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa FOOTSTEP FS KWD FS-KWD7603-2 0 3.34
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa FOOTSTEP FS D FS-D2244-5 0 3.34
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa FOOTSTEP FS D FS-D2237-5 0 3.34
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa FOOTSTEP FS D FS-D2209-5 0 3.34
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 2 มม. Wa FOOTSTEP FS D FS-D2203-3 0 3.34
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS D FS-D3302-10 0 2.78
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD3344-5 0 2.78
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD3335-4 142 2.78 394.760
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD3317-9 40 2.78
111.200
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD3311-10 101 2.78 280.780
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD3307-4 0 2.78
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD3307-2 32 2.78
88.960
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD3306-2 0 2.78
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS ATD FS-ATD3303-3 0 2.78
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3.2 มม. KDF FS KWD FS-KWD7613-3 0 2.36
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa FOOTSTEP FS ATD FS-ATD3307-4(3.2) 310 3.34 1,035.400
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa FOOTSTEP FS D FS-D3317-9 180 3.34 601.200
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa FOOTSTEP FS D FS-D3306-2 0 3.34
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa FOOTSTEP FS D FS-D3303-3 32 3.34
106.880
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa FOOTSTEP FS D FS-D3302-8 0 3.34
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa ALIFE FS ATC FS-ATC3307-7 5 3.32
16.600
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWD5146-3 0 3.32
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWD5321-3 0 3.32
สินค้าหมด
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWD5142-3 22 3.32
73.040
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWD7337-3 24 3.32
79.680
กระเบื้องยางทากาว หนา 3 มม. Wa KDF FS KWD FS-KWD7614-3 10 3.32
33.200
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3303-3-S 2 2.36
4.720
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3344-5 3 2.36
7.080
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3337-4 3 2.36
7.080
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3336-6 0 2.36
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3317-2 0 2.36
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ZTC FS-ZTC3303-3 498 2.36 1,175.280
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3344-5-S 4 2.36
9.440
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3337-4-S 0 2.36
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3336-6-S 0 2.36
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3317-9-S 4 2.36
9.440
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3317-2-S 0 2.36
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3307-7-S 11 2.36
25.960
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC3307-4-S 0 2.36
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 ALIFE FS ATC FS-ATC4302-10 0 3.156
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC3337-4 236 3.156 744.816
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC3336-6 490 3.156 1,546.440
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC3317-9 180 3.156 568.080
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC3317-2 184 3.156 580.704
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC3307-7 452 3.156 1,426.512
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 3.2 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC3307-4 5 3.156
15.780
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC4303-16-S 0 2.64
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC4337-5 0 2.64
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC4336-4 0 2.64
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC4332-6 0 2.64
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC4328-7 73 2.64
192.720
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC4326-3 0 2.64
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC4303-15 0 2.64
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC4303-11 60 2.64
158.400
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC4303-15 227 2.64 599.280
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC4342-3-S 0 2.64
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS C FS-C4302-10 7 2.196
15.372
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC4342-3 386 2.196 847.656
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC4337-5 0 2.196
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC4336-4 0 2.196
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC4331-4 277 2.196 608.292
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC4326-3 190 2.196 417.240
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC4318-8 0 2.196
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC4305-1 297 2.196 652.212
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC4303-16 7 2.196
15.372
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 ALIFE FS ATC FS-ATC5307-3 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 4.3 FOOTSTEP FS C FS-C4337-5 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5317-1-S 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5325-6 37 2.2
81.400
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5322-3 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5318-8 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5317-8 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5317-11 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5317-1 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5309-5 6 2.2
13.200
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5309-3 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS C FS-C5318-8 125 2.2 275.000
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS C FS-C5309-5 898 2.2 1,975.600
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5331-3-S 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5318-8-S 4 2.2
8.800
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC5309-3 0 2.196
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC5317-1 22 1.76
38.720
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS KC FS-KC7613-5 61 2.196
133.956
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS KC FS-KC5104-5 0 2.196
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC5333-3 0 2.196
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC5318-8 143 2.196 314.028
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC5317-11 40 2.196
87.840
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC5317-8 151 2.196 331.596
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS KC FS-KC5411-5 0 2.04
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5518-8 84 2.04
171.360
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5531-3 0 2.04
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS C FS-C5533-3 0 2.196
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม FOOTSTEP FS ZTC FS-ZTC5517-11 22 2.2
48.400
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ZTC5531-3 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATW FS-ATW-6022-3 0 2.2
สินค้าหมด
กระเบื้องยางคลิ๊กล็อค หนา 5 มม ALIFE FS ATC FS-ATC5533-7 0 2.2
สินค้าหมด
พื้น SPC Flooring หนา 4 มม. Wa FOOTSTEP FS PSPC FS-PSPC41020-1 11 2.196
24.156
พื้น SPC Flooring หนา 4 มม. Wa FOOTSTEP FS PSPC FS-PSPC41531-1 137 1.76 241.120
พื้น SPC Flooring หนา 4 มม. Wa FOOTSTEP FS PSPC FS-PSPC4202-8 4 2.631
10.524
พื้น SPC Flooring หนา 4 มม. Wa FOOTSTEP FS PSPC FS-PSPC4269-1 2 2.631
5.262
พื้น SPC Flooring หนา 4 มม. Wa FOOTSTEP FS PSPC FS-PSPC43709-2 0 2.631
สินค้าหมด
พื้น SPC Flooring หนา 4 มม. Wa FOOTSTEP FS PSPC FS-PSPC46033-7 0 2.631
สินค้าหมด
พื้น SPC Flooring หนา 4 มม. Wa FOOTSTEP FS PSPC FS-PSPC46017-8 47 2.631
123.657