สินค้าคงเหลือ (Stock Update)

ไม้เอ็นจิเนียร์และลามิเนต (Vinyl)

อัพเดทล่าสุด: ทุกวันหลังเวลา 16.00 น.
ประเภท รุ่น Code Series รหัสสินค้า ปริมาณคงเหลือ/กล่อง ตารางเมตร/กล่อง ตารางเมตรคงเหลือ
Engineered Wood HDF FOOTSTEP FS EN FS-PA01 8 1.791
14.328
Performance Plus Armstong FS ES ESP5233 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5234 8 3.71
29.680
Performance Plus Armstong FS ES ESP5240 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5241 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5242 1 3.71
3.710
Performance Plus Armstong FS ES ESP5243 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5250 23 3.71
85.330
Performance Plus Armstong FS ES ESP5251 27 3.71
100.170
Performance Plus Armstong FS ES ESP5252 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5253 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5254 8 3.71
29.680
Performance Plus Armstong FS ES ESP5255 2 3.71
7.420
Performance Plus Armstong FS ES ESP5257 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus FOOTSTEP FS ES ESP5253LG 25 2.06
51.500
Performance Plus FOOTSTEP FS ES ESP5303LG 5 2.06
10.300
Performance Plus Armstong FS ES ESP5232 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5231 9 3.71
33.390
Performance Plus Armstong FS ES ESP5200 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5201 8 3.71
29.680
Performance Plus Armstong FS ES ESP5202 7 3.71
25.970
Performance Plus Armstong FS ES ESP5203 9 3.71
33.390
Performance Plus Armstong FS ES ESP5205 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5206 34 3.71
126.140
Performance Plus Armstong FS ES ESP5207 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5210 51 3.71
189.210
Performance Plus Armstong FS ES ESP5211 5 3.71
18.550
Performance Plus Armstong FS ES ESP5230 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5222 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5221 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5220 2 3.71
7.420
Performance Plus Armstong FS ES ESP5214 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5213 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5212 0 3.71
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-EN03 1 2.1
2.100
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-H2016 Herrimgbone 4 2.16
8.640
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-SX02 53 1.936
102.608
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-HDF2017 0 2.13
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-EN415 134 2.17 290.780
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-Q217 102 2.394 244.188
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-Q217-ARW (ตรม.) 747 1 747.000
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-EN02 1119 2.1 2,349.900
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-EN01 110 2.1 231.000
Engineered Wood HDF FOOTSTEP FS EN FS-PA03 0 1.791
สินค้าหมด
Engineered Wood HDF FOOTSTEP FS EN FS-PA04 178 1.791 318.798
Engineered Wood HDF FOOTSTEP FS EN FS-PA05 128 1.791 229.248
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-LA01 1 2.132
2.132
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-LA06 0 2.143
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-LA07 0 2.143
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-AS16 108 2.166 233.928
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS DE-5072 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS 6116 (12 mm.) 0 1.4216
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS 2232 TG-1511 10 1.7336
17.336
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS 211-3 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS 6636Ize Oak 0 2.4766
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-7916 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS IP-010279 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS DN-106 3 1.8954
5.686
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-211-79 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6016 6 1.8954
11.372
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6A028 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-9646 9 1.8954
17.059
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS DE-5063 6 1.8954
11.372
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS Ize Oak D1206-2 0 2.85
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS AF-B027-3 0 1.851
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS AS-00001 17 0.8
13.600
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-91710 5 1.8954
9.477
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-4374 (8.3 mm) 0 2.399
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-20408 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-7025 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6636 230 1.8954 435.942
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6636(12) 25 1.8954
47.385
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-8271 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-H1812-18 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-H1812-18-A (7.8 mm) 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-LE047M(8) 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-LE047M(12) 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6A005 6 1.8954
11.372
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6A005-A (7.8 mm) 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-5617 4 1.8954
7.582
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-16100 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-5250 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6025(12mm.) 54 1.8954
102.352
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-2016 119 1.8954 225.553
Fractal Shade FOOTSTEP FS FS FSF-003-White 582 15 8,730.000
Fractal Shade FOOTSTEP FS FS FSF-002-Gray 1020 15 15,300.000
Fractal Shade FOOTSTEP FS FS FSF-001-Green 564 15 8,460.000
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3021 0 1.21
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3022 0 1.21
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3023 54 1.21
65.340
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3024 32 1.21
38.720
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3025 1 1.21
1.210
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3027 5 1.21
6.050
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3028 17 1.21
20.570
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3029 0 1.21
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3030 2 1.21
2.420
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FLW086371 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FLW086222 7 1.94
13.580
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FLW086218 11 1.94
21.340
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181002 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181003 8 1.94
15.520
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181004 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181005 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181006 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181102 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FLW086176 1 1.94
1.940
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FLW086193 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181001 0 1.94
สินค้าหมด